Politica de Confidentialitate

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE – PROTECȚIA DATELOR CU CARATER PERSONAL

 1. CINE SUNTEM?

DB LEATHER DYE S.R.L., având nr. de ordine în registrul comerțului J12/5585/15.11.2021 și CUI 45224202, cu sediul in Municipiul SebesDrumul Sibiului nr 2 Județ Alba  Call Center & InfoLine: +40732324092, Vânzări & InfoLine: +40732324092 E-mail: info@almela.ro

Prin prezenta politică de confidențialitate vă aducem la cunoștință că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării securității datelor cu caracter personal împotriva:

- pierderii, distrugerii, a deteriorării accidentale precum și împotriva accesului neautorizat la datele cu carcater personal și a prelucrării ilegale a acestora.

Astfel, colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal de către noi se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal și a Regulamentului UE 679/2016 (in continuare GDPR).

 

 1. DEFINIȚII
 2. Date cu caracter personal - orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă ( ”persoana vizata”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale, care corelate permit asocierea cu o anumită persoană fizică;

 

 1. Operator de date – se referă la persoana care stabilește scopurile și mijloacele prelucrării datelor cu caracter personal (”de ce” și ”cum” ar trebui prelucrate datele);

 

 1. Măsurile tehnice și organizatorice de securitate - înseamnă măsurile menite să protejeze datele cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale sau a pierderii accidentale, modificării neuatorizate, divulgării sau accesului neautorizat, în special atunci când prelucrarea presupune transmiterea datelor într-o rețea, precum și împotriva oricărei alte forme de prelucrare nelegală;

 

 1. Categorii de date prelucrate- datele cu caracter personal (prenumele, numele, adresa, nr. de telefon, adresa de e-mail etc.) sunt prelucrate de către noi doar în situația în care aceste date sunt introduse de catre persoana interesata, în rubricile create pe site-ul nostru (ex. rubrica privind contactarea societății noastre/oferte sau abonarea la newsletter/comandă produse), ori transmise în orice altă modalitate de către persoana vizată (ex. e-mail, telefonic, fax, etc.);

 

 1. Prelucrareadatelor personale- înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

 

 1. Date sensibile- se referă la informațiile privind originea dumneavoastră rasială sau etnică, opiniile politice, convingerile religioase sau filozofice, calitatea de membru sindical, sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală, informații genetice, antecedente penale și orice alte date biometrice utilizate în scopul identificării unice.

 

 

III. TIPUL ȘI NATURA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

 1. Datele cu caracter personal ce vor fi prelucrate de către DB LEATHER DYE S.R.L pot fi următoarele: : numele, prenumele, adresa poștală, adresa de facturare, adresa de e-mail, numărul de telefon, informațiile referitoare la comenzile dvs., șederea sau vizitarea site-ului nostru; participarea la un program de membru sau program de loialitate participarea la un concurs, la o tombolă sau la un program de marketing; informații referitoare la achiziționarea și primirea produselor sau serviciilor; caracteristicile personale, naționalitatea, numărul pașaportului/ cărții de identitate și data și locul eliberării; informații despre plăți, cum ar fi numărul cardului dvs. de plată și alte informații despre facturare și cont, precum și informații privind autentificarea și alte detalii de facturare și cont asociate plăților mobile; preferințele clienților; preferințele de marketing și comunicare.

 

 1. Datele sensibile

 

În general, nu colectăm informații sensibile, cu excepția cazului în care acestea sunt oferite voluntar de dvs. sau dacă suntem obligați să facem acest lucru în conformitate cu legile sau reglementările aplicabile. Putem folosi datele privind sănătatea furnizate de dumneavoastră pentru a vă servi mai bine și a vă îndeplini nevoile speciale (de exemplu, furnizarea unei comenzi pentru persoanele cu handicap).

 

 

 1. CUM COLECTĂM DATELE CU CARCATER PERSONAL?

 

Putem colecta datele dvs. personale în general în următoarele situaţii:

 • Prin completarea câmpurilor privind abonarea la newsletter, ne oferiți acces la datele dumneavoastră susmenționate pe care le vom folosi în vederea procesării serviciilor solicitate de dvs.
 • Când ne contactați sau ne transmiteți o solicitare prin orice mijloace electronice de comunicare;
 • Când beneficiați de serviciile noastre;
 • Când plasați o comandă, prin intremediul site-ului;
 • Când vă creați cont pe site-ul nostru (serviciu momentan indisponibil);
 • Când participați la promoțiile noastre;
 • Când alegeți să beneficiați de programele noastre de fidelizare;
 • Atunci când efectuați plăți pentru serviciile pe care le oferim, prelucrăm informații bancare prevăzute în formularele specifice tranzacțiilor.

Totodata, precizăm faptul că site-ul nostru se adresează persoanelor având vârsta de peste 18 ani.

 1. SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR

În general, toate informațiile colectate sunt utilizate în scopul prevăzut, pentru care le-ați trimis către noi, menționat în momentul colectării sau în politica de confidențialitate. Putem utiliza datele dumneavoastră personale într-unul din următoarele scopuri:

 1. Folosim datele dvs. pentru a răspunde solicitărilor dumneavoastră și a prestării serviciilor dorite și solicitate fie prin utilizarea formularului de contact, prin completarea câmpurilor privind plasarea comenzii, ori a oricăror altor câmpuri existente pe site-ul almela.ro, sau în mod direct folosind adresa noastra de e-mail sau poștală, ori prin alte mijloace electronice de comunicare;
 2. Folosim informațiile colectate prin intermediul cookies, pixels sau plug-ins pentru a vă oferi o experiență optimizată atunci când utilizați site-ul nostru;
 3. Putem folosi datele dvs. în scopuri statistice, pentru evaluarea gradului de satisfacție al clienților în raport cu serviciile noastre, precum și pentru observarea produselor preponderent solicitate. Răspunsurile dumneavoastră sunt strict confidențiale si vor fi utilizate exclusiv în scopul îmbunătățirii serviciilor noastre; datele sunt colectate și prelucrate prin intermediul unei aplicații externe astfel încât nu va exista nicio conexiune între datele dumneavoastră cu caracter personal și răspunsurile date de dumneavoastră prin aceste chestionare.

Consecințele refuzului de a transmite datele cu caracter personal solicitate:

Daca alegeți să nu oferiți orice informații personale atunci când sunt solicitate, este posibil să nu puteți beneficia de serviciile prezentate pe site-ul nostru (ex. în cazul refuzului de oferire a datelor personale cerute prin intermediul formularului de plasare a unei comenzi) sau să aveți acces limitat la serviciile oferite.

Astfel, consecințele pot fi de tipul (i) imposibilității achiziționării produselor solicitate, ori de tipul (ii) accesului limitat la serviciile contractate și a unei experiențe nesatisfăcătoare.

Cu toate acestea, pentru a căuta pur și simplu în site-ul nostru și pentru a afla mai multe despre serviciile noastre, nu trebuie să oferiți niciun fel de informații personale.

 

 

 1. JUSTIFICAREA JURIDICĂ A PRELUCRĂRII DATELOR

 

Temeiul juridic al prelucrării datelor dvs. cu caracter personal constă în:

 

(i) Consimțământul dvs. expres și liber exprimat în sensul prelucării datelor;

 

(ii) Executarea contractelor de vânzare-cumpărare pe care le contractați prin plasarea unei comenzi pe site-ul nostru și prin acceptarea termenilor și condițiilor.

 

 

VII. TRANSFERUL DE DATE către terți

 

Vă garantăm că datele dvs. nu vor fi vândute, închiriate, transmise ori divulgate către alte persoane fizice sau juridice, astfel încât să poată fi folosite de către aceștia, fără consimțământul dvs.

 

Cu toate acestea, vom putea comunica datele dvs. unor terți pentru a ne asigura că beneficiați de serviciile noastre, cum ar fi către furnizori de servicii care asigură funcționarea site-ului, agenții de marketing care asigură comunicarea newsletterului, autorități sau instituții publice în vederea îndeplinirii obligațiilor legale, servicii de curierat, precum și platformenlor Google și Facebook. Informațiile către aceste platforme fiind stocate pe un pixel, care există pe site-ul alemla.ro și care se coordoneaza cu aceste platforme pentru a afișa reclamele persoanelor care sunt interesate, ori care au accesat deja site-ul nostru.

 

Menționăm că în ceea ce privește condițiile de prelucrare a datelor cu carcater personal de către platformele amintite, ori alți terți în cazurile anterior precizate, aplicabilă este politica de confidențialitate proprie acestora.

 

 

VIII. pĂstrarea datelor personale

 

Păstrăm datele dvs. personale doar pentru perioada necesară realizării scopurilor explicate în prezenta politică de confidențialitate, dacă o perioadă mai lungă de timp de păstrare nu este necesară sau permisă de legea aplicabilă.

 

Vom distruge informațiile dumneavoastră personale cât mai curând posibil, imediat ce acestea nu vor mai fi necesare pentru îndeplinirea scopurilor prezentate în prezenta politică de confidențialitate și într-un mod în care să nu mai poată fi recuperate sau reconstituite. De asemenea, vom proceda în aceeași modalitate, distrugând datele dvs. cu caracter personal deținute, și în cazul în care veți solicita printr-o cerere expresă că doriți acest lucru. Cu privire la datele dvs. cu caracter personal deținute de către un terț, facem trimitere la cele menționate la punctul VII.

 

Dacă informațiile personale sunt imprimate pe suport de hârtie, acestea vor fi distruse într-un mod sigur, prin tocarea sau arderea documentelor pe suport de hârtie sau în alt mod, iar dacă acestea vor fi salvate pe suporturi electronice, vor fi distruse prin mijloace tehnice pentru a asigura faptul că informațiile nu mai pot fi recuperate sau reconstituite ulterior.

 

 

 1. DREPTURILE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL FURNIZATE:

 

Potrivit RGPD, în calitate de persoană vizată beneficiați de un cumul de drepturi, respectiv:

 

 1. Dreptul la informare și acces la date cu caracter personal:dreptul de a obține o confirmare a faptului că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective.

 

 1. Dreptul la rectificare:dreptul de a solicita operatorului și de a obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc și/sau de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, cu mențiunea că în cazul unui cont online aceste modificări le puteți efectua personal din secțiunea de editare a datelor contului.

 

 1. Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”):dreptul de a obține stergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care datele cu caracter personal nu mai sunt necesare, sau prelucrarea acestora este ilegală.

 

 1. Dreptul la restricționarea prelucrarii:dreptul de a obține restricționarea prelucrării în anumite cazuri.

 

 1. Dreptul la portabilitatea datelor:dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc într-un format care poate fi citit automat și de a le transmite către un alt operator.

 

 1. Dreptul la opoziție:dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, în scopuri de marketing sau din motive legate de situația particulară în care vă aflați, în condițiile RGPD.

 

 1. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri,care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Aveți dreptul ca decizia să fie luată de către persoane fizice, nu exclusiv de computere. În acest caz, aveți și dreptul de a vă exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

 

 1. Dreptul să vă adresați printr-o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)în situația în care considerați că datele dumneavoastră nu au fost prelucrate în conformitate cu prevederile legale.

 

 

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal- date de contact:

Bld. General Gheorghe Magheru 28-30,

Sector 1, cod poștal 010336

Bucuresti, România

Tel: 031 805 9211

www.dataprotection.ro

 

Pentru exercitarea acestor drepturi vă rugăm să ne transmiteți o cerere scrisă și semnată de dvs. folosind următoarele date de contact:

 

adresa de e-mail: info@almela.ro

 

 

 1. MĂSURI TEHNICE ȘI ORGANIZATORICE

 

DB LEATHER DYE S.R.L a luat măsuri rezonabile pentru: (i) a proteja informațiile personale de accesul neautorizat, de dezvăluire sau de distrugere și (ii) a păstra informațiile personale precise și actualizate după caz (iii) monitorizarea sistemelor noastre pentru potențiale intruziuni, pentru reacția la incidente potențiale, pentru susținerea securității informațiilor la nivel de proprietate, pentru revizuirea și actualizarea regulată a controalelor de securitate pe care le utilizăm pentru a proteja datele și pentru a oferi instruire în programul de securitate a informațiilor pe care le deținem.

Cerem și platformelor menționate în prezenta cu care partajăm informații personale să facă eforturi rezonabile pentru a păstra confidențialitatea informațiilor personale despre dvs. Pentru tranzacțiile online, utilizăm măsuri tehnologice rezonabile pentru a proteja informațiile personale pe care ni le transmiteți prin intermediul site-ului nostru.

Pentru protecția vieții dumneavoastră private, vă recomandăm să nu ne transmiteți numerele cardurilor de credit sau orice alte informații personale confidențiale prin e-mail, decât dacă vă sunt solicitate în mod expres și acestea sunt absolut necesare scopului pentru care le oferiți.

 

Pentru orice nereguli pe care le sesizați în legătură cu datele care v-au fost solicitate, vă rugăm să vă adresați cu o solicitare pentru lămuriri sau reclamație pentru exercitarea drepturilor dvs. prevăzute de lege utilizând următoarea adresă de e-mail: info@almela.ro

 

 1. PLUGIN-URILE DE REȚELE SOCIALE ȘI UTILIZAREA COOKIE-URILOR

Pagina noastră de internet utilizeaza „plugin-uri” de la operatorii de rețele sociale (de ex.: www.facebook.com). Toate plugin-urile de rețele sociale de pe pagina noastră de internet sunt marcate clar si distinct.

Prin intermediul acestor plugin-uri, DB LEATHER DYE S.R.L nu colectează/stochează date personale ale clienților. Pe lângă clienții noștri, potrivit modălității de funcționare a rețelelor de socializare, există posibilitatea ca și prietenii virtuali ai clienților noștri să vizualizeze pagina noastră ca urmare a aprecierii paginii noastre web.

Cu privire la utlizarea Cookie-urilor (terminologia include "Internet Cookie", "browser cookie", "HTTP cookie" sau pur si simplu "cookie" ) precizăm că acestea sunt fișiere sau informații care pot fi stocate pe calculatorul dumneavoastră sau pe dispozitive mobile, cu acces la Internet (smartphone sau tabletă) atunci când accesați Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și nu poate accesa informațiile de pe calculatorul/dispozitivul mobil al utilizatorului. Mentionăm că această tehnologie nu conține programe software, viruși sau spyware.

Utilizam cookie-urile pentru a face site-ul mai ușor de utilizat și pentru a-l adapta mai bine, prin ofertele noastre, la interesele și necesitățile dumneavoastră. Cookie-urile sunt utilizate și pentru a mări viteza viitoarelor dumneavoastra activități și experiențe pe site-ul nostru.

 

XII. ACTUALIZAREA POLITICII DE CONFIDENTIALITATE

 

Ne rezervam dreptul ca, in mod discretionar, să adăugăm, să modificăm sau să eliminăm în viitor elemente din această Politică de Confidențialitate pentru a ne asigura că informațiile conținute furnizează o informare relevantă și adecvată cu privire la colectarea și procesarea de către noi a datelor dvs. personale.

 

Mai mult decat atat, DB LEATHER DYE S.R.L colecteaza informatii personale pe care le impartaseste cu facebook pentru a obtine reclame mai relevante si a imbunatatii experienta clientului.