Politica de Livrare si Retur

  1. Livrare, returnare și schimb produse

 

  1. a) Livrare

 

Costul transportului în vederea livrării produselor comandate este de 15 RON.

 

Produsele sunt livrate la adresa indicată de către cumpărător, ca adresă de livrare, în termen de 1-3 zile lucrătoare. Aceste termen este unul orientativ, acesta putând suferi modificări în funcție de circumstanțele concrete ale comenzii, de perioada anului în care comanda se realizează (ex.:în perioada sărbătorilor, Black Friday, etc.), ori alte motive neprevăzute (ex.: cod roșu condiții meteo, caz de forță majoră, caz fortuit, fapta terțului).

 

Adresa și condițiile concrete de livrare vor fi comunicate cumpărătorului, ulterior efectuării comenzii, în cuprinsul e-mail-ului de confirmare a comenzii transmis acestuia de către comerciant.

 

Comerciantul nu își asumă nicio obligație dacă livrarea nu poate fi efectuată datorită informațiilor de livrare eronate transmise de către client (ex. adresa de e-mail greșită) sau dacă destinatarul nu poate fi contactat la datele furnizate de către acesta. Nu poate fi considerată nelivrată o comanda aflată într-o astfel de situație. De asemenea, în caz de forță majoră, caz fortuit, fapta terțului, acte de terorism, război, pandemie, proteste, răscoale, tulburări civile, incendii, explozii, inundații sau orice alte asemnea evenimente neprevăzute și/sau care împiedică efectuarea transportului într-un termen rezonabil, ne rezervăm dreptul de a anula sau întârzia comenzile înregistrate.

 

În cazul refuzului de primire/imposibilitătii de livrare din motive imputabile și cumpărătorului/destinatarului comenzii, vânzătorul nu își asumă nicio răspundere cu privire la starea produselor comandate și nu asigură în niciun fel returnarea parțială sau integrală a contravalorii comenzii.

 

În caz de refuz de primire/indicarea unei adrese eronate etc., sau din orice alte motive ce nu pot fi imputate în mod exclusiv societății vânzătorului, costurile transportului către adresa corectă a cumpărătorului, ori returul produsului către comerciant, va fi suportat de către cumpărător.

 

Produsele comandate se livreaza oriunde în România sau în afara țării, prin servicii de curierat rapid sau altă metodă dorită de client, și acceptată de către comerciant. În cazul în care modalitatea de livrare este stabilită de către client, și acceptată de către comerciant livrarea produselor se va face pe riscul exclusiv al cumpărătorului. 

 

Din motive de securitate, se solicită semnarea ordinului de livrare a comenzii. Nu se fac livrari către Căsuțe Poștale și Oficii Poștale.

 

Solicităm clienților ca la livrare, să verifice în mod obligatoru, conformitatea comenzii: numărul de cutii, integritatea pachetului, corespondența codului de livrare cu cel din comanda. Orice semnalare ulterioară ridicării produsului, fără să intereseze motivul, este lipsită de orice efect și nu poate fi aptă să creeze vreo obligație în sarcina vânzătorului.

 

Totodată, solicităm respectuos clienților, să semnaleze orice lipsă a conformității sesizată odată cu livrarea produsului, în scris, atât în documentația firmei de curierat, cat și pe adresa info@almela.ro. Dacă coletul este în mod semnificativ deteriorat (iar produsele livrate sunt considerate fragile, conform mențiunilor din formularul de comandă și/sau mențiunilor de pe ambalaj/documentele de livrare), se recomandă refuzul primirii coletului, fara a-l deschide și fără a desprinde etichetele, cumpărătorul fiind obligat să menționeze în documentele de livrare că refuzul primirii este determinat de starea coletului la momentul livrarii.

Pierderea sau deteriorarea produselor comandate pe site-ul companiei DB LEATHER DYE S.R.L. trece în responsabilitatea clienților, odată cu semnarea documentelor de transport, cu excepția cazurilor reglementate expres în cuprinsul prezentelor TCG.

 

Ne angajăm să oferim în cel mai scurt timp detaliile referitoare la comezile clienților noștri atunci când ne sunt solicitate, telefonic sau în scris, folosind datele de contact publicate pe site-ul almela.ro, și să facem tot ceea ce este posibil pentru a facilita finalizarea comezii și livrarea cu succes a produselor.

 

 

  1. b) Returnare produse

 

Cumpărătorul are dreptul să notifice în scris comerciantul că renunță la cumpărare fără penalități, și fără invocarea vreunui motiv, în termen de 14 zile de la primirea produsului.

 

Cheltuielile directe de returnare a produselor sunt în sarcina exclusiva a cumpărătorului. Totodată, transportul produselor pentru retur se realizează  pe riscul cumpărătorului, până la momentul semnării recipisei de primire de către reprezentantul legal al vânzătorului sau persoana expres împuternicită pentru primirea produselor returnate.

 

Pentru exercitarea dreptului de denunţare unilaterală a contractului trebuie să ne informați în scris, prin adresarea unui e-mail către adresa de contact existentă pe site-ul almela.ro.  Rambursarea sumelor se va face în cel mult 14 zile lucrătoare de la data primirii produselor de către vânzător, cu respectarea cumulativă a condițiilor stabilite pentru retur, dată la care vânzătorul va confirma primirea și operarea denunțării unilaterale, în măsura în care sunt respectate condițiile cumulative din prezenta secțiune.

 

  1. c) Schimb produse

 

În cazul unei comenzi livrate de către comerciant conform comenzii plasate de către cumpărător, acesta are dreptul de a solicita schimbarea produsului cu un altul, de model diferit decât cel livrat, sau poate solicita schimbarea mărimii produsului livrat, modelul rămânând același, într-un termen de 1-3 zile.

 

În ambele cazuri, costurile transportului sunt suportate de către cumpărător.

 

c.1. Schimb model

 

 În cazul în care cumpărătorul alege această opțiune, acesta va notifica comerciantul utilizând datele de contact afișate pe site-ul almela.ro, în termenul precizat în secțiunea anterioară, putând alege orice alt produs existent pe site-ul comerciantului care se află în stoc.

 

În ipoteza în care produsul nu este în stoc, cumpărătorul poate opta pentru păstrarea produsului inițial livrat conform comenzii plasate de către acesta, sau poate opta pentru returul produsului în conformitate cu dispozițiile secțiunii V. b) din prezentele TCG.

 

În cazul în care produsul ales în vederea realizării schimbării de model are un preț mai mare decât cel inițial comandat și achitat de către cumpărător, la opțiunea cumpărătorului:

 

  • Se va genera un link către o platformă securizată, în vederea achitării online prin card bancar a diferenței de preț existente între produsul selectat pentru schimbul modelului și valoarea produsului inițial achitată (opțiune momentan indisponibilă);

 

  • Se va plăti diferența de preț existentă în sistem ramburs, la momentul livrării coletului conținând produsul solicitat pentru schimbarea modelului, și predarea către firma de curierat a produsului inițial comandat, achitat și livrat.

 

În cazul în care produsul ales în vederea realizării schimbării de model are un preț mai mic decât cel inițial comandat și achitat de către cumpărător, la opțiunea cumpărătorului, se va genera o nouă factură de către comerciant și:

 

  • Suma de bani plătită peste prețul noului produs solicitat va fi virată în contul oferit de către cumpărător în acest sens, într-un termen de 14 zile lucrătoare;

 

  • Suma de bani necesar a fi restuită de către comerciant va fi trimisă într-un plic în conținutul coletului care va cuprinde și produsul ales de către cumpărător, pentru realizarea schimbului de model.

 

  1. 2. Schimb mărime produs

 

În cazul în care cumpărătorul alege această opțiune, acesta va notifica comerciantul utilizând datele de contact afișate pe site-ul almela.ro, în termenul precizat în V. c) din prezentele TCG, putând alege orice altă mărime a produsului existentă pe site-ul comerciantului care se află în stoc.

 

În ipoteza în care produsul nu este în stoc, cumpărătorul poate opta pentru păstrarea produsului inițial livrat conform comenzii plasate de către acesta, poate opta pentru schimbarea modelului conform secțiunii anterioare, sau poate opta pentru returul produsului în conformitate cu dispozițiile secțiunii V. b) din prezentele TCG.

 

  1. Garanție produs

 

Orice produs comandat de pe site-ul almela.ro beneficiază de o garanție de 30 zile, care începe să curgă de la data la care livrarea produselor către client a fost finalizată.

 

Pentru a beneficia de această garanție este necesar a se păstra și utiliza factura primită de la comerciant.

 

În cazul în care se va constata că defectul sesizat, ori neregularitatea apărută este una cauzată de o purtare necorespunzătoare, ori de o ultilizare și manipulare neconformă cu destinația produsului, ori de orice cauză imputabilă cumpărătorului cu titlu de culpă, produsul nu va fi înlocuit sau reparat, iar suma de bani reprezentând contravaloarea produsului nu va fi restituită, costul transportului fiind suportat de către cumpărător.

 

În cazul în care urmare a verificării podusului se constată că defectul ori neregularitatea apărută este une din fabrică, produsul va fi reparat sau înlocuit de către comerciant, toate costurile privind aceste demersuri, precum și transportul, vor rămâne în sarcina comerciantului.

 

În ipoteza în care reparația nu este posibilă, iar înlocuirea nu este realizabilă deoarece produsul nu se mai află pe stoc, ori din cauza unui alt asemenea motiv neimputabil comerciantului, acesta se obligă la restituirea sumei de bani avansate pentru achiziționarea produsului de către client într-un termen de 14 zile lucrătoare.

 

Livrare produs greșit

 

În cazul în care din eroare este livrat un produs care nu corespunde cu ceea ce a fost comandat de către cumpărător, fie din punct de vedere al mărimii solicitate, al modelului, culorii etc., ne obligăm ca într-un termen de 1-3 zile lucrătoare să livrăm produsul corect către cumpărător. Menționăm că acest termen este unul orientativ, care nu obligă comerciantul la respectarea sa în toate cazurile, fiind pe deplin aplicabile prevederile privind termenul obișnuit de livrare din cadrul prezentelor TCG V. a).

 

În ipoteza în care produsul respectiv nu se mai află în stoc, cumpărătorul are opțiunea fie de a solicita restituirea sumelor de bani achitate pentru contravaloarea produsului cumpărat, care vor fi restituite într-un termen de 14 zile lucrătoare , fie să păstreze respectivul produs, cu suportarea tuturor costurilor generate de transport de către comerciant.

 

Condiții returnare sau schimb produs

 

În toate ipotezele în care produsul va fi returnat de către cumpărător în termenul de 14 zile pe care acesta îl are la dispoziție, în ipotezele în care se solicită schimbarea cu alt model sau altă mărime, în cazul în care se solicită înlocuirea sau repararea în termenul de garanție, precum și în orice altă variantă în care un produs cumpărat de către client de la comerciant, este trimis de către acesta către comerciant, se vor aplica dispozițiile prezentei secțiuni. În continuare ne vom referi la toate aceste modalități sub denumirea de retur, având un sens mai larg decât cel utilizat în secțiunile anterioare.

 

La momentul realizării returului produsul trebuie trimis către comerciant la adresa Cluj-NapocaStr Tarnavelor nr 34 birou 5, cod poștal: 400591, jud. Cluj, folosindu-se orice firmă de curierat rapid preferată de către cumpărător, costurile transportului fiind suportate în conformitate cu prevederile anterioare din cadrul prezentelor TCG.

 

Coletul trebuie să conțină:

 

(i) Produsul în aceeași stare în care acesta se afla la momentul livrării acestuia de către comerciant (excepție face ipoteza returnării produsului în temeiul garanției pentru defecte survenite ulterior);

 

(ii) Cutia originală a produsului (dacă este cazul) în starea în care aceasta se afla la momentul livrării către cumpărător (excepție face ipoteza returnării produsului în temeiul garanției pentru defecte survenite ulterior). Astfel, cumpărătorul se obligă să nu lipească cutia cu bandă adezivă, să nu lipească AWB-ul direct pe aceasta, și să nu o deterioreze în orice mod în vederea pregătirii acesteia pentru livrare;

 

(iii) Toate accesoriile produsului care au fost livrate odată cu acesta.

 

Pentru realizarea acestor operațiuni este nevoie în toate cazurile de factura primită de către cumpărător de la comerciant la momentul achiziționării produselor.

 

Neîndeplinirea condiției prevăzute la (i) atrage imposibilitatea realizării returului solicitat de către cumpărător, fără posibilitatea de returnare a sumelor de bani avansate pentru contravaloarea produselor comandate.

 

Neîndeplinirea condiției prevăzute la (ii) atrage imposibilitatea realizării returului solicitat de către cumpărător, fără posibilitatea de returnare a sumelor de bani avansate cu titlu de contravaloare a produselor  comdandate.

 

Neîndeplinirea condiției prevăzute la (iii) atrage imposibilitatea realizării returului solicitat de către cumpărător, fără posibilitatea de returnare a sumelor de bani avansate pentru contravaloarea produselor comandate.